Με την πολυετή εμπειρία μας στις γύψινες διακοσμήσεις, την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τη χρήση προϊόντων άριστης ποιότητας, αναλαμβάνουμε γύψινες κατασκευές και γύψινες διακοσμήσεις σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους με απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία.

Αναλαμβάνουμε: {κιν: 6944747267}

- Ανακαινίσεις
- Γύψινες κατασκευές και διακοσμήσεις
- Βελτιώσεις χώρων
- Ενεργειακά Τζάκια
- Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
- Μονώσεις
- Τσιμέντινες κατασκευές
- Χρωματισμοί
- Χωρίσματα γυψοσανίδας
- Ψευδοροφές